1. Đăng ký sử dụng dịch vụ nhạc chờ Viettel

Soạn tin: DK gửi 6572

Cài đặt bài hát làm nhạc chờ Viettel

Soạn tin: BH [mabaihat] gửi 6572

VD: BH 690714 gửi 6572

Tặng bài hát cho thuê bao khác:

Soạn tin: TANG [mabaihat] [sodienthoai] gửi 6572

VD: TANG 690714 0904100100 gửi 6572

Để hủy sử dụng dịch vụ nhạc chờ Viettel

Soạn tin: HUY gửi 1221

Hướng dẫn:

Nếu đã là thuê bao nhạc chờ của Viettel thì bỏ qua bước Đăng ký

Tên bài hát: Soạn theo cú pháp không dấu, không khoảng cách

vd: Bạn muốn chọn Con Đường Mưa hãy soạn tin BH conduongmua gửi 6572

Mọi chi tiết xin liên hệ 19004722.

Cước phí tin nhắn: 6572 giá 5000đ/SMS 

Hạn sử dung: 30 ngày.

2. Đăng ký sử dụng dịch vụ nhạc chờ Mobifone

Soạn tin: DK gửi 6572

Cài đặt bài hát làm nhạc chờ Mobifone

Soạn tin: BH [mabaihat] gửi 6572

VD: BH 690714 gửi 6572

Tặng bài hát cho thuê bao khác:

Soạn tin: TANG [mabaihat] [sodienthoai] gửi 6572

VD: TANG 690714 0904100100 gửi 6572

Để hủy sử dụng dịch vụ nhạc chờ Mobifone:

Soạn tin: HUY gửi 9224

Hướng dẫn:

Nếu đã là thuê bao nhạc chờ của Mobifone thì bỏ qua bước Đăng ký

Tên bài hát: Soạn theo cú pháp không dấu, không khoảng cách

vd: Bạn muốn chọn Con Đường Mưa hãy soạn tin BH conduongmua gửi 6572

Mọi chi tiết xin liên hệ 19004722.

Cước phí tin nhắn: 6572 giá 5000đ/SMS

Hạn sử dung: 60 ngày.

3. Đăng ký sử dụng dịch vụ nhạc chờ Vinaphone

Soạn tin: DK gửi 6572

Cài đặt bài hát làm nhạc chờ Vinaphone:

Soạn tin: BH [mabaihat] gửi 6572

VD: BH 690714 gửi 6572

Tặng bài hát cho thuê bao khác:

Soạn tin: TANG [mabaihat] [sodienthoai] gửi 6572

VD: TANG 690714 0904100100 gửi 6572

Để hủy sử dụng dịch vụ nhạc chờ Vinaphone:

Soạn tin: HUY gửi 9194

Hướng dẫn:

Nếu đã là thuê bao nhạc chờ của Vinaphone thì bỏ qua bước Đăng ký

Tên bài hát: Soạn theo cú pháp không dấu, không khoảng cách

vd: Bạn muốn chọn Con Đường Mưa hãy soạn tin BH conduongmua gửi 6572

Mọi chi tiết xin liên hệ 19004722.

Cước phí tin nhắn: 6572 giá 5000đ/SMS

Hạn sử dung: 30 ngày.

4. Đăng ký sử dụng dịch vụ nhạc chờ Vietnamobile

Soạn tin: DKHR gửi 123

Cài đặt bài hát làm nhạc chờ Vietnamobile

Soạn tin: BH [mabaihat] gửi 6572

VD: BH 690714 gửi 6572

Tặng bài hát cho thuê bao khác:

Soạn tin: TANG [mabaihat] [sodienthoai] gửi 6572

VD: TANG 690714 0904100100 gửi 6572

Để hủy sử dụng dịch vụ nhạc chờ Vietnamobile:

Soạn tin: HUY HR gửi 123

Hướng dẫn:

Nếu đã là thuê bao nhạc chờ của Vietnamobile thì bỏ qua bước Đăng ký

Tên bài hát: Soạn theo cú pháp không dấu, không khoảng cách

vd: Bạn muốn chọn Con Đường Mưa hãy soạn tin BH conduongmua gửi 6572

Mọi chi tiết xin liên hệ 19004722.

Cước phí tin nhắn: 6572 giá 5000đ/SMS

Hạn sử dung: 30 ngày.

Gọi để đăt