Tên thật: Charlie Puth

Khu vực: Âu Mỹ

Tên thật: Charlie Puth
Ngày sinh: Đang cập nhật
Thể loại: Âu Mỹ, R&B / Soul
Quốc Gia: United States

Gọi để đăt