Tên thật: Gil Lê

Quốc gia: Việt Nam

Tên thật: Lê Thanh Trúc

Ngày sinh: 1991

Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ

Quốc Gia: Việt Nam

 

Gọi để đăt