Tên thật: Da LAB

Quốc gia: Việt Nam

Tên thật: Da LAB

Thể loại: Nhạc Trẻ - Rap Việt

Quốc Gia: Việt Nam

Gọi để đăt