Tên thật: Chung Thanh Duy

Quốc gia: Việt Nam

Gọi để đăt