Tên thật: BLACK PINK

Khu vực: Châu Á

Quốc gia: Hàn Quốc

Thể loại: Pop

Gọi để đăt