Tên thật: Trọng Hiếu

Quốc gia: Việt Nam

Ngy sinh: 04/7/1992
Quốc gia: Việt Nam
Thể loại: Nhạc trẻ

Gọi để đăt