Tên thật: Young Thug

Khu vực: Âu Mỹ

Tên thật: Jeffrey Williams

Quốc gia: United States