Tên thật: Wanna One

Khu vực: Châu Á

  • Tên thật: Wanna One

  • Ngày sinh:

  • Hàn Quốc Pop/Pop Ballad Dance Pop Hàn Quốc Pop/Pop Ballad Dance Pop

  • Quốc Gia: South Korea