Tên thật: XESI

Quốc gia: Việt Nam

  • Tên thật: Xesi

  • Ngày sinh:

  • Việt Nam Nhạc Trẻ Rap Việt Việt Nam Nhạc Trẻ Rap Việt

  • Quốc Gia: Việt Nam

Gọi để đăt