Tên thật: Uni5

Quốc gia: Việt Nam

Tên thật: Uni5

Thể loại: Việt Nam, nhạc Trẻ

Uni5 là nhóm nhạc gồm 2 thành viên, được đào tạo và quản lý bởi công ty 6th Sense Entertainment JSC. 
Ý Nghĩa tên nhóm: Uni5 là một hình thức chơi chữ từ unify (thống nhất, nhằm chỉ sự đoàn kết giữa 2 thành viên) và 5 đặc trưng giúp nhận dạng nhóm nhạc này.

5 đặc trưng bao gồm: 
Nam tính/ Menly 
Hấp dẫn/ Attractive 
Độc đáo/ Unique 
Nhiệt huyết/ Passion 
Chuyên nghiệp/ Professional