Tên thật: Ưng Hoàng Phúc

Quốc gia: Việt Nam

Tên thật: Nguyễn Quốc Thanh

Ngày sinh: 18/08/1981

Thể loại: Việt Nam, Nhạc trẻ

Quốc gia: Việt Nam