Tên thật: TWICE

Khu vực: Châu Á

Quốc Gia: Hàn Quốc

Thể loại: KPOP

Thời gian hoạt động: 2015 - Nay

Thành viên: Nayeon, Jungyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu

Công ty quản lý: JYP Entertainment

 
 

 

Gọi để đăt