Tên thật: Trương Thảo Nhi

Quốc gia: Việt Nam

Quốc gia: Việt Nam

Thể loại: VPop, Country Pop, Rock

Ngày sinh: Đang cập nhật

Gọi để đăt