Tên thật: Trịnh Thăng Bình ft Phạm Hoàng Duy

Quốc gia: Việt Nam