Tên thật: Thiều Bảo Trâm

Quốc gia: Việt Nam

  • Tên thật: Thiều Bảo Trâm
  • Ngày sinh: 09/09/1994
  • Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ
  • Quốc Gia: Việt Nam

Họ tên: Thiều Bảo Trâm 

Ngày sinh: 9- 9- 1994 . Trường: Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội 

 

Gọi để đăt