Tên thật: Seventeen

Khu vực: Châu Á

Quốc gia: Hàn Quốc

Thể loại: KPOP

Thời gian hoạt động: Đang cập nhật