Tên thật: Robin Gia Bảo

Quốc gia: Việt Nam

  • Tên thật: Robin Gia Bảo

    Ngày sinh: 06/07/2006


    Thể loại: Việt NamNhạc Thiếu Nhi


    Quốc Gia: Việt Nam