Tên thật: Pink

Khu vực: Âu Mỹ

Quốc Gia: Âu Mỹ

Thể loại: Pop, Rock