Tên thật: Oh My Girl

Khu vực: Châu Á

Quốc gia: Hàn Quốc

Thể loại: Pop