Tên thật: Ngô Huy Đồng ft Nguyệt Lan

Quốc gia: Việt Nam