Tên thật: MONSTAR

Quốc gia: Việt Nam

Tên thật: Monstar

Quốc gia: Việt Nam

Thành viên: Erik, Nicky, Key

Gọi để đăt