Tên thật: Max Benderz

Quốc gia: Việt Nam

Tn thật: Nguyễn Xun MạnhNgy sinh: Việt Nam Nhạc Dance Việt Nam Nhạc Dance Quốc Gia: Việt Nam