Tên thật: Maria Carey

Khu vực: Âu Mỹ

Quốc Gia: Âu Mỹ

Thể loại: Pop

Thời gian hoạt động: Đang cập nhật

Gọi để đăt