Tên thật: Mamamoo

Khu vực: Châu Á

  • Tên thật: Mamamoo

  • Ngày sinh:

  • Hàn Quốc Dance Pop R&B Hàn Quốc Dance Pop R&B

  • Quốc Gia: South Kore

Gọi để đăt