Tên thật: Madilyn Bailey

Khu vực: Âu Mỹ

Sinh: 2 tháng 9, 1992 (tuổi 25), Wisconsin, Hoa Kỳ
Quốc tịch: Hoa Kỳ
Vợ/chồng: James Benrud (kết hôn 2014)
Album: Muse Box, The Covers, Volume 2