Tên thật: Lovelyz

Khu vực: Châu Á

Tên thật: Lovelyz
Ngày sinh: 2014
Quốc gia: South Korea