Tên thật: LIME

Quốc gia: Việt Nam

Thể loại: Nhạc trẻ

Quốc gia: Việt nam

Nhóm gồm 3 thành viên.

LIZ (Kim Cương) – Ngày sinh: 15/11/1993
IVONE (Diệu Linh) – Ngày sinh: 07/09/1993
EMMA (Nhất Khanh) – Ngày sinh: 10/10/1995