Tên thật: Khánh An

Quốc gia: Việt Nam

  • Quê Quán: Hải Dương 

    Tốt nghiệp Học viện âm nhạc
    Quốc Gia Việt Nam và CĐVHNT Hà Nội 

    Chính thức Nam tiến cuối năm 2009....ra mắt album đầu tay "Ta thuộc về nhau" năm 2011.
Gọi để đăt