Tên thật: Kay Trần

Quốc gia: Việt Nam

Tn thật: Trần Anh Khoa
Ngy sinh: 06/05/1994
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ, Rap Việt
Quốc Gia: Việt Nam

Gọi để đăt