Tên thật: Jun Đăng Dũng

Quốc gia: Việt Nam

Tên thật: Jun Đăng Dũng
Ngày sinh: 31/12
Thể loại: Việt Nam Nhạc Trẻ
Quốc gia: Việt Nam

Gọi để đăt