Tên thật: INFINITE

Khu vực: Châu Á

Quốc gia: Hàn Quốc

Nhạc: Pop