Tên thật: EXID

Khu vực: Châu Á

Quốc gia: Hàn Quốc

Thể loại: KPOP

Các thành viên: Soji, LE, Hani, Hyerin, Junghwan.

Công ty quản lý: Gamgak Entertainment.