Tên thật: Hạnh Sino

Quốc gia: Việt Nam

Tên thật: Nguyễn Mỹ Hạnh

Ngày sinh: 1988

Thể loại: Nhạc trẻ

Quốc gia: Việt Nam