Tên thật: Đinh Đại Vũ

Quốc gia: Việt Nam

Tên thật: Đinh Đại Vũ
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ
Quốc Gia: Việt Nam

Gọi để đăt