Tên thật: Block B

Khu vực: Châu Á

  • Tên thật: Block B

  • Ngày sinh: 15/04/2010

  • Quốc Gia: South Korea

 

Công ty: Brand New Stardom. Block B (tên viết tắt từ 'Block Buster') là 1 boygroup được đào tạo bởi Cho PD.

Debut ngày 15/4/2011 gồm 7 thành viên:

Zico: 14-9-1992 (Leader & Rapper)

Taeil: 24-9-1990 (Main Vocals )

JaeHyo: 23-12-1990 (Vocals)

B Bomb: 14-12-1990 (Sub Vocals)

U-Kwon: 9-4-1992 (Sub Vocals)

Kyung: 8-7-1992 (Rapper) P.O: 2-3-1993 (Maknae & Rapper)