Tên thật: Bảo Uyên

Quốc gia: Việt Nam

Tên thật: Nguyễn Cao Bảo Uyên

Thể loại: Việt Nam, Nhạc trẻ

Quốc Gia: Việt Nam