Tên thật: JayKii

Quốc gia: Việt Nam

  • Tên thật: Jaykii

  • Ngày sinh:

  • Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ

  • Quốc Gia: Việt Nam

Gọi để đăt