Tên thật: 365 Daband

Quốc gia: Việt Nam

Tên thật: 365 Band
Ngày sinh: 16/12 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: VAA Academy
Profile: http://me.zing.vn/365daband.VAA
Isaac : Phạm Lưu Tuấn Tài - 13/6/1988
Jun : Phạm Duy Thuận - 24/7/1989
Tronie : Ngô Trọng Thành - 2/6/1989 (Rời nhóm 7/2013)
Will : Nguyễn Anh Tuấn - 27/11/1989
S.T : Nguyễn Cao Sơn Thạch - 10/12/1990
Tháng 7/2013: 365DABand chỉ còn 4 thành viên là Issac, Jun, S.T, Will

Gọi để đăt